Email: info@techmax.hk
 
村屋工程 (4) 玻璃門
玻璃門,點解吾用不銹鋼,用鐵做仲要係香港自己做?
香港自己做的鐵門是有一種很厚,重的質感,
而且鋼鐵表面處理適當,噴油後油漆質感是相當理想的.
想知更多就要睇一睇<<防鏽與表面處理>>
 
 
 
點解的焊口可以禁平….因為尼隻鐵門係用氬氣焊燒!
 
10mm強化玻璃係工場內安裝唧793T膠
 
 
頂架,門框因為要現場燒焊所以都要現場噴油.
頂架,門框因為要現場燒焊所以都要現場噴油.
玻璃門巳裝好..隻手抽未做
 
 
 
 
 
門抽巳裝好

Copyright © 2020 - Techmax Engineering Limited. All rights reserved.
Login